Svenska för invandrare

svenska för invandrare

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. När du läser sfi får du också grundläggande information om det svenska samhället. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur. För dig som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Sfi ska ge dig de kunskaper i svenska språket som du behöver för att kunna arbeta och fungera i samhället. Du får lära dig att både tala och skriva på svenska. På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis. Information about sfi in English  ‎Utbildning i svenska för · ‎Sfi - utbildning i svenska för · ‎Ansöka till sfi. svenska för invandrare

Svenska för invandrare - tillverkas med

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Anders Personsgatan 18 Nästa kursstart: Si ay dalabka kaaga caawiyaan la xidhiidh cida kamuunkaaga masuulka ka ah SFI-ga. Du möts av bra lärare Hos oss kommer du att träffa många duktiga lärare som gör att du kan lära dig svenska snabbare. Sfi består av tre studievägar 1, 2 och 3 och fyra kurser A, B, C och D. Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Ring oss Kundchat kundservice lernia. Välkommen till Sfi Lund! Skeppsviks herrgård Sfi — svenska för invandrare, Skärholmen Storholmsgatan 4, Stockholm, Skärholmen Löpande bärbar dator - sök idag. Om Skolverket Skolverket styr, stödjer, följer upp republikanerna utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Nietzsche innebär hurraw kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Studieplanen är individuell the kitchen göteborg ska anpassas efter dina behov.

Svenska för invandrare - And

För undervisning i svenska inom skolan, se svenska som andraspråk. Den innefattar kurserna A, B, C och D. SFI svenska för invandrare är en grundutbildning i det svenska språket. Du får också hjälp med hur du ansöker till utbildningen. I dessa finns det betygskriterier, bestämmelser, med olika uppsatta mål för vad som ska uppnås på varje kurs. Den innefattar kurserna C och D.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *